Hasiace prístroje

Kontaktné údaje

Eva Zezulková

Telefón: +420 577 341 267
Mobil: +420 736 608 650
E-mail: zekacz@zekacz.cz

Karel Kovařík - revizní technik

Mobil: +420 733 537 894

Sme moderným podnikateľským subjektom na trhu požiarnej techniky. Od roku 1995 pôsobí na domácom trhu so svojimi rozsiahlymi znalosťami problematiky vecných hasiacich prostriedkov a požiarnym vybavením pre požiarnu bezpečnosť. Dobré meno a stabilná pozícia vytvára veľmi dobrý prehľad kvalitnej spolupráce so zákazníkom.

Hlavnou činnosťou je predaj požiarnej techniky a služby v požiarnej ochrane.

Služby

 • Revízia zariadenia pre zásobovanie požiarnej vodou podľa STN 73 0873 a STN EN 671-3 vrátane údržby.
 • Kontroly, periodické skúšky a údržba prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Kompletné služby PO a BOZP - www.zekaplus.cz

 • poradenská a metodická činnosť v oblasti PO a BOZP
 • vypracovanie dokumentácie PO a BOZP
 • vzdelávaciu činnosť
 • technicko-organizačné služby
 • odborné služby pre prácu na technických zariadeniach
 • revízie vyhradených technických zariadení.

Prodej

Hasiace prístroje - prenosné, pojazdné

 • práškové
 • vodné
 • snehové
 • penové
 • špeciálny
 • halonové

Prenosné hasiace prístroje sú schválené podľa noriem EN3 a pojazdné hasiace prístroje podľa EN 1866.

Zeka CZ

Partneri

Certifikácia

Reklamní agentura - Design88